SZABADIDŐSPORT

"Az egykor NB I-es egyesület ma már fontosabbnak tartja az NB I-nél a tömegsportot. Üzembajnoksága a párját ritkítja!" - Írta Gallowich Tibor neves újságíró ezeket a sorokat az 1948. évi magyar sportkönyvben, egyesületünk elődjének tömegsport tevékenységéről.

A BSZKRT-nál a többi fővárosi vállalathoz viszonyítva - meglehetősen élénk üzemi sportélet folyt, főként az 1930-as években. Három sportágban - teke, labdarúgás, természetjárás - olyan magas szinten volt a versengés, hogy a szaklapokban is elismerően írtak a BSZKRT üzemi bajnokságairól.

I957-ben az Egyesület március 23-i küldöttközgyűlése, az újonnan megválasztott elnöksége elé legfontosabb feladatként a vállalat tömeg- és minőségi sportjának egymáshoz való közelítését és fejlesztését tűzte ki. Ennek eredményeként például 1961 -ben a Fővárosi Villamos Vasút dolgozóinak mintegy húsz százaléka sportolt rendszeresen, vett részt az akkor divatos mozgalmakban. Ezt a munkát az Elnökség mellett megalakított Tömegsport Bizottság segítette, és azután, hogy a tömegsport-mozgalorn egyesületi irányítás alá került; szervezte és vezette.

1968-as tömegközlekedési összevonás, majd a BKV Előre SC 1969-ben történő megalakulását követően is az egyik legfontosabb feladat a vállalat dolgozói szabadidősportjának szervezése és irányítása maradt. A Tömegsport Bizottság megőrizve a hagyományokat, számos sportágban szervezte az eseményeket. Munkája nem volt könnyű, hiszen csaknem 25 ezer főből álló vállalati kollektíváról kellett gondoskodnia. Ezért I 987-ben már asztalitenisz, sakk, labdarúgás, atlétika, lövészet, járőrverseny, karate, teke, természetjáró, túraevezős szakosztályok alakultak és kínálták programjaikat.

1988-ban újabb sportolási lehetőségeket ajánlott a Bizottság (úszáslehetőség, kondicionáló torna, síelés, lakóhelyi sport, testkultúra, tenisz) a már meglévők mellé a dolgozóknak és a szakmunkástanulóknak.
1991-tői a megváltozott körülmények hatására ezt a feladatot szabadidősport néven szervezzük. így a bizottság is ezt az előnevet kapta. Ez nemcsak névváltoztatást jelentett, hanem munkánk kiterjedt a dolgozók családtagjaira is, a nyugdíjasokra és az ipari tanulókra. A programok Iazábbak lettek. Nyugdíjasainknak kirándulás. családtagoknak gyermeknap, BKV-s futónap szervezése. Évente megszervezésre kerül a vízi- és szárazföldi gyermek sporttábor a társaság dolgozói gyermekei számára. Ez nagyon népszerű, hiszen két-két hétre tehermentesíti a szülőket az iskolaszüneti gondoktól. Ebben az időben alakul meg az Örefiúk labdarúgócsapata, a régi Előrés játékosokból, amely az óta is az első, kiemelt csoportban szerepel.

Az Előre SC szabadidősportban elért sikereire úgy a Főváros vezetése, mint a külföld is felfigyelt. 1993-ban meghívást kaptunk az Európa Üzemi Sportjátékok névre keresztelt rendezvényre Berlinbe, ahova egy autóbusznyi
küldöttség utazott és szerepelt sikerrel.

1994-ben a szakmunkástanulók külön önálló versenyeken vettek részt, asztalitenisz, sakk, labdarúgás, teke atlétika versengésben. Lábtenisz bajnokság indult, majd asztaliteniszezőink elindulnak a Budapest Bajnokságban.

1995-ben megalakult a Maratoni távú futó- és Triatlon Klub amely a mai napig a Szabadidősport legeredményesebb szakosztálya. Bővült a szakmunkás tanulók sportolási lehetősége, újabb sportágban - csúszókorong - mérhetik össze tudásukat.

1997-ben lehetőség nyílt a fedett teniszezésre. Négy pálya fölé sátor került, ami lehetővé tette az októbertől-májusig tartó játékot. Megrendezésre kerültek a Köztársasági kupaversenyek, beindult a teremfoci bajnokság. Részt vettünk a Kihívás Napja rendezvényein. 2002-ben I 0 éves jubileumhoz érkezett az Rt. által szervezett „JUNIÁLIS" rendezvény. amelyben a Szabadidősport Bizottság, elejétől fogva tevékenyen részt vesz a sportversenyek lebonyolításában. Ez többezer társasági dolgozónak és családtagjainak szerez egy kellemes napot.

A felsorolt rendezvények bővülhetnek, olykor elhalnak, majd újra élednek. Jelenleg a szabadidősportunkban a következő üzemi szakosztályok tevékenykednek:

 Asztalitenisz
 
 Labdarúgás
 
 Futás, triatlon
 
 Teke
 
 Tenisz
 
 Természetjárás
 
 Testépítés
 

 Túraevezés

amelyeknek munkájáról, eredményeikről weboldalunkon adunk számot.

Sashegyi István


Sashegyi István


 

 

 

 


Club-koordinátor, Szabadidősport Bizottság vezető